Smart Compacter in action

Welkom op de website van Keywaste BV

Keywaste BV is ontwikkelaar en leverancier van apparatuur voor het inzamelen, verdichten en verwerken van huishoudelijk afval.
De installaties die Keywaste ontwikkelt en produceert zijn specifiek op de inzamelmarkt afgestemd en in samenwerking met de gebruikers in deze markt verder geoptimaliseerd.

De markten die o.a. bediend worden zijn:

  • Gemeenten met inzameling via containers.
  • Grootschalige festiviteiten.